Search This Blog

Friday, June 26, 2015

További információk a kötelező jegyzett tőke emelésről

Tisztelt Cégvezető!

Jelen levelünkben áttekintjük a tőkeemeléshez kapcsolódó számításba kerülő költségeket, a tőke emelésen kívüli lehetőségeket és az emelés elmulasztásának következményeit.

Bizonyára már Ön is hallott róla, hogy a kötelező tőkeemelés végső határideje 2016. március 15., azonban figyelmébe ajánljuk, hogy amennyiben ezen dátum előtt áttér az új Ptk. szerinti működésre kötelező emelnie, míg ha pályázat beadását vagy banki finanszírozás igénylését tervezi, a pozitív bírálat reményében erősen ajánlott ezen lépést megtennie.

Abban az esetben, ha korlátolt felelősségű társasága 3 millió forint alatti törzstőkével rendelkezik és bármely okból kifolyólag nem kívánja az emelést végrehajtani, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • Átalakulás: a társaság átalakulhat betéti társasággá vagy közkereseti társasággá (Ptk. 3:39§).
  • Egyesülés: a jogi személy más jogi személyekkel összeolvasás vagy beolvadás útján egyesülhet. Ekkor a társaság jogi személyisége megszűnik és a létrejött társasági forma szabályai lesznek érvényben (Ptk. 3:44§).
  • Jogutód nélküli megszűnés: kezdeményezhetik a  társaság tagjai, majd a megfelelő eljárás lefolytatása után a bíróság törli a vállalkozást a nyilvántartásból (Ptk. 3:48§).

 

A tőkeemeléshez kapcsolódó illeték és költségtérítés

2016. március 15-től a korlátolt felelősségű társaságok létesítő okirata nem tartalmazhat az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést, tehát nem csak a törzstőke emelését, hanem a társasági szerződés harmonizációját is el kell végezni. Amennyiben kizárólag ezen módosítások kerülnek a társasági szerződésbe, a változás bejegyzés illeték és közzétételi díj mentes.. (Minden más egy módosítás esetén a fentiek fizetendők.)

Fontos megjegyeznünk, hogy amennyiben a társaság nem kezdeményezi a fentiek közül egyik lépést sem és a tőkeemelés sem történik meg, az a tőkeemelés elmulasztásának minősül és a következményei az alábbiak lehetnek:

  • törvényességi felügyeleti eljárás indítása,
  • 100.000 és 1.000.000 Ft közötti bírság kiszabás a vezető tisztségviselőre,
  • végleges törlés.

Következő levelünkben a tőkeemelési megoldásokat hasonlítjuk össze, felhívjuk rá figyelmét, hogy mely tényezőket érdemes megfontolnia, mielőtt döntést hoz.
Kattintson a linkre, ha hasznos információkat tudott meg.

No comments: