Search This Blog

Friday, July 03, 2015

Kötelező jegyzett tőke emelés lehetőségei

Tisztelt Cégvezető!

Jelen levelünkben tájékoztatjuk a kötelező tőkeemelés módjairól valamint a kapcsolódó költségekről.

Tőkeemelési lehetőségek

1. Jelenlegi tag(ok) általi vagyoni hozzájárulás

A jelenlegi tagoknak elsődleges joga van a törzstőke megemelésére (a törzsbetétek arányának megfelelően). Amennyiben a tag nem kíván élni ezen jogával, a többi tagnak nyílik lehetősége a vagyoni hozzájárulásra. A vagyoni hozzájárulás formái:

A.) Pénzbeli hozzájárulás

Előnye, hogy hosszú távú megoldást jelent, lehetővé teszi osztalék kifizetését, azonban hátránya, hogy jelentős pénzbefektetést jelent.

Lehetséges, hogy a tagok határozatot hozzanak az új Ptk.-ra történő áttérésről és a törzstőke pénzbeli hozzájárulással történő emeléséről, azonban a szükséges összeget nem fizetik be azonnal. Igaz, hogy ugyan ekkor bejegyzésre kerül a vállalkozás jegyzett tőkéje 3 millió forinttal és nincs határideje a befizetésnek, azonban fontos, hogy osztalék fizetése nem lehetséges, ameddig a teljes összeg befizetésre nem kerül. 

B.) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (Ptk. 3:10§ (2))

Vagyontárgy apportálása: ez esetben számolni kell az apportálásra kerülő vagyontárgy értékén felül a könyvvizsgálói értékbecslés díjával is.

Követelés apportálása: amennyiben a követelést az adós elismerte vagy az jogerős bírósági határozaton alapul, követelés is kerülhet apportálásra (Ptk. 3:99§).

2. Új tagok vagyoni hozzájárulása

Amennyiben a jelenlegi tagok nem kívánnak élni tőkeemelési elsődleges jogukkal, a taggyűlés által választott személyek megtehetik ezt az 1. pontban felsorolt lehetőségekkel.

3. Tagi hitel elengedés

4. Már jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalék terhére történő emelés

Ez esetben fontos, hogy személyi jövedelem adó és egészségügyi hozzájárulás fizetendő, így tehát a társaság könyveiben szereplő osztalékfizetési kötelezettség szja-val és eho-val csökkentett része képezheti a törzstőke emelés összegét.

5. Pótbefizetés

Amennyiben a társaság alapító határozata pontosan rendelkezik a pótbefizetés lehetőségéről, a tulajdonosok ideiglenes a társaság rendelkezésére bocsáthatnak egy meghatározott összeget. A pótbefizetés nem csak pénzbeli hozzájárulás, hanem nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás is lehet (lásd 1. pont).

 

Figyelmébe ajánljuk az alábbi tények és körülmények figyelembe vételét, mielőtt döntését meghozza:

  • Szükséges pénzügyi forrás nagysága.
  • Időráfordítás.
  • Jogi problémák.
  • Adózási problémák.
  • Lehetséges hatások a társaság jövőbeni működésére.
  • Lehetséges hatások az osztalék kifizetésre.

Mielőtt a társasága számára leginkább megfelelő törzstőke emelési módszert kiválasztja, kérjük, várja meg hírlevél sorozatunk utolsó levelét, amelyben társaságunk, a Billbarter, által ajánlott lehetőséget ismertetjük. Elöljáróban annyit, hogy kedvező költségek mellett minimális ügyintézéssel és idő ráfordítással elérhető!
Kattintson, ha 
ha hasznosak voltak az információk!

No comments: