Search This Blog

Wednesday, August 05, 2015

Kamarai Hírlevél

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tizenkét évvel ezelőtt indítot­ta el a Magyar Kézműves Remek pályázatot a hagyományőrző vállalkozói kultúra, a kézműves szakma rangjának emelésére és újabb piaci lehetősé­gek feltárására. Az MKIK idén 13. alkalommal hirdeti meg a
„MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére kiírt országos pályázatát. A pályázat benyújtási határideje:  2015. augusztus 15.

Kamaránk Turisztikai Szakosztálya
2015. augusztus 11-én rendez­vényt szervez a szálláshely-szolgáltatásban érintett  vállalkozá­sok képviselői számára „Bűnmegelőzési módszerek a nö­vekvő migráció tükrében” címmel. Várunk minden kedves érdeklődőt!

További hírek

Leiratkozás az info@gymskik.hu e-mail címen lehetséges.

No comments: